Logo med teksten Bryllupshjelperen i gull

personvernerklæring

begreper

For at det skal være lettere å forstå denne personvernerklæringen så har vi definert en del viktige begreper som brukes:

 • En personopplysning er en opplysning eller vurdering som kan knyttes til deg som enkeltperson, enten direkte eller indirekte.
 • Anonymisert personopplysninger er personopplysninger hvor all informasjon som kan brukes til å knytte opplysningene til en enkelt person er fjernet. Dette gjør at det ikke lenger er mulig å knytte opplysningene til deg som enkeltperson.
  Behandling av personopplysninger er enhver bruk av personopplysninger, som f.eks. innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av slike bruksmåter. Databehandler er den som behandler personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige.
 • Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal brukes.
 • Samtykke er en frivillig, uttrykkelig og informert erklæring fra den registrerte om at han eller hun godtar behandling av opplysninger om seg selv.
  Den registrerte er den som en personopplysning kan knyttes til.

hvilke personopplysninger samler vi inn og behandler?

Bryllupshjelperen leverer en tjeneste som skal gjøre det enklere å planlegge et bryllup. For at vi skal kunne levere denne tjenesten må vi samle inn og behandle personopplysninger, så som:

 • Grunnleggende informasjon om brukere og gjester, som navn, rolle, adresse, e-postadresse, telefonnummer.
 • Informasjon om bryllupet, som budsjett, gjesteliste, gjøremål, adresse og dato for bryllupet, henvendelser til leverandører osv.
 • Opplysninger om kundeforholdet mellom brukeren og Bryllupshjelperen, som betalingsinformasjon, markedsføringstillatelser, kontakt med kundeservice, osv.
 • Opplysninger om bruk av tjenesten, som data hentet inn via analyseverktøy og informasjonskapsler.
 • Opplysninger for å identifisere brukere, som brukernavn og passord.
 • Eventuelt andre opplysninger som vi samler inn basert på ditt samtykke.

Er det frivillig å gi fra seg opplysningene?

Som hovedregel er det frivillig å gi fra seg personopplysningene vi ber om, men enkelte av opplysningene er nødvendig å samle inn til deg som kunde.

Hvor henter vi personopplysningene fra?

Vi henter personopplysninger om deg som:

 • du gir til oss når du registrerer deg og bruker våre tjenester, abonnerer på nyhetsbrev eller tar kontakt med kundeservice.
 • registreres automatisk når du bruker tjenesten

Hva bruker vi personopplysningene til? (formål)

Vi bruker personopplysningene som vi samler inn til følgende formål:

 • Levering av tjenesten
 • Salg og markedsføring: vi bruker både anonymiserte data og personopplysninger for markedsføring i samsvar med gjeldende lovgivning. Dette inkluderer markedsføring av produkter og tjenester, herunder:
 • å tilpasse og målrette markedsføringen
 • utsendelse av nyhetsbrev og andre former for direkte markedsføring når dette er tillatt, basert på ditt samtykke eller gjeldende lovgivning
 • spørreundersøkelser, markedsanalyser og lignende
 • Utvikling og analyse: vi behandler personopplysninger for å forstå kundenes behov og for å forbedre og videreutvikle tjenesten.
 • Informasjonssikkerhet: vi vil kunne benytte personopplysninger for å kunne sørge for god sikkerhet i tjenesten, f.eks. for å avdekke misbruk.
 • Overholde bestemmelser i Norsk lov: vi behandler personopplysninger når vi oppfyller våre lovfestede plikter, f.eks. i tilknytning til regnskapsførsel og for å fremlegge opplysninger for myndigheter når dette er pålagt i henhold til norsk lovgivning.
 • Andre formål du har samtykket til: vi vil kunne behandle dine personopplysninger for ethvert annet formål som du har gitt oss samtykk til.

Hva er det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger?

Behandlingsgrunnlaget er primært basert i at Bryllupshjelperen må behandle personopplysninger for å oppfylle avtalen med deg. Behandlingsgrunnlag utover det vi trenger for å oppfylle avtalen er samtykke fra den enkelte.

Hvem utleverer vi dine personopplysninger til?

 • Databehandlere som arbeider som underleverandører for Bryllupshjelperen og som behandler personopplysninger på våre vegne. Databehandlere kan ikke benytte personopplysningene til andre formål enn for å yte den tjenesten som er avtalt med Bryllupshjelperen.
 • Andre parter med ditt samtykke.
 • I lovbestemte tilfeller, f.eks. ved pålegg fra domstol, politi eller andre offentlige myndigheter.
 • I forbindelse med virksomhetsoverdragelse, f.eks. ved fusjon eller oppkjøp.

hvilke verktøy brukes på bryllupshjelperen.no?

Verktøyene som er nevnt under samler inn informasjon om hvordan besøkende bruker nettsiden bryllupshjelperen.no. Dataene som samles inn brukes til å kontinuerlig forbedre nettsiden, f.eks. ved å se hvilke artikler som er mest populære eller hvilke sider som kan trenge forbedringer.

Det er ikke mulig å spore din individuelle trafikk i noen av disse verktøyene.

Hvis du ikke ønsker å være en del av denne informasjonsinnsamlingen så er det mulig å melde seg av ved å følge disse lenkene:

Google Analytics https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Hotjar https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out
Facebook Pixel Hvis du har en Facebook-konto så kan du administrere dine innstillinger via https://www.facebook.com/ads/preferences/edit/

Hvis du ikke har en Facebook-konto så kan du administrere generelle innstillinger via http://www.youronlinechoices.eu/

hvilke rettigheter har den registrerte?

Du har rett til å:

 • vite hvilke personopplysninger vi har registrert om deg
 • få rettet eller slettet mangelfulle eller uriktige opplysninger
 • reservere deg mot direkte markedsføring
 • trekke tilbake eventuelle samtykker du har gitt oss for å behandle personopplysningene dine (Dette kan medføre at vi ikke lenger kan levere tjenester til deg).
 • deaktivere innsamling av data for analyse

Hvordan sikrer og beskytter vi personopplysningene vi behandler?

Beskyttelse av dine personopplysninger er veldig viktig for Bryllupshjelperen og vi arbeider kontinuerlig med å beskytte personopplysninger. Sikkerhetsarbeidet omfatter blant annet interne rutiner, tekniske og administrative tiltak og oppfølging av databehandlere.

Kontaktinformasjon

Bryllupshjelperen AS (org. nr. 931 944 290), Prinsessevegen 5, 7056 Ranheim, er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysninger som beskrevet i denne personvernerklæringen.

Spørsmål og andre henvendelser kan rettes post@bryllupshjelperen.no.

ER DU ALLEREDE REGISTRERT?
NY BRUKER?

Bruk det digitale planleggingsverktøyet
HELT GRATIS!

Har du problemer med kontoen? Send mail til post@bryllupshjelperen.no og du får svar innen 1 – 2 arbeidsdager.