Betingelser

Allva AS er rettighetshaver til, eier og drifter av nettverktøyet «Bryllupshjelperen».

Disse vilkårene definerer avtalen («Abonnementet») mellom deg og Allva AS («oss», «vi») som gir deg tilgang til Bryllupshjelperens nettsider med tilhørende tjenester. Nettstedet og verktøyet blir samlet referert til som «Bryllupshjelperen».

Innsamling og behandling av persondata beskrives i våre Retningslinjer for personvern. Alle personlige opplysninger som gis av deg vil bli behandlet strengt konfidensielt.

Hvem kan bruke Bryllupshjelperen
Bryllupshjelperen er et verktøy som kan benyttes av alle som skal planlegge et bryllup.

Ved å registrere et Abonnement bekrefter du at våre betingelser er akseptert. Du bekrefter også at du har fylt 18 år. Hvis det avdekkes at dette ikke medfører riktighet, forbeholder vi oss retten til å kansellere ditt Abonnement, uten refusjon.

Abonnementet (brukernavn og passord) er personlig, og kan ikke overdras til andre. Hvis det avdekkes at dette ikke følges, vil dette medføre at Abonnementet kanselleres, uten mulighet for refusjon av Abonnementsavgift.

Det er ikke tillatt for abonnenten å benytte Bryllupshjelperen i noen kommersiell sammenheng, eller til videreformidling av andre typer tjenester.

Prøveperiode
Dersom du har tegnet gratis Abonnement for en prøveperiode, vil Abonnementet automatisk utløpe etter prøveperioden, og du må tegne ordinært Abonnement for å opprettholde tilgangen.

Abonnement
Bryllupshjelperens tjenester er tilgjengelig så lenge Abonnementet er betalt. Abonnementet fornyes automatisk, hvis det ikke sies opp. Dette gjelder også etter at arrangementsdatoen i Verktøyet er passert.

Det er ingen bindingstid på Abonnementet, men forhåndsbetalt periode refunderes ikke.

Oppsigelse
Abonnementet sies opp ved å avslutte ditt Abonnement i profilen på din personlige brukerkonto. Abonnementet og Verktøyet er tilgjengelige til betalt periode har utløpt, selv om Abonnementet sies opp før perioden er over. Forhåndsbetalt Abonnement vil uansett ikke refunderes for gjenstående del av Abonnementsperioden.

Endring av vilkår og pris
Vilkårene kan endres i Abonnementsperioden. Du vil i så fall blir varslet om dette via e-post eller melding i Bryllupshjelperen. Abonnementsstruktur og priser kan endres med en måneds varsel.

Ansvarsbegrensning
Det vil være informasjon og data som kan være kritisk for gjennomføring av ditt arrangement i Bryllupshjelperen. Vi kan likevel ikke garantere at Nettstedet og Verktøyet vil være tilgjengelig til enhver tid. Du er selv ansvarlig for å ha sikkerhetskopier med all informasjon du har registrert i Bryllupshjelperen. Bryllupshjelperen er en online tjeneste, og du er selv ansvarlig for å sørge for tilstrekkelig nettilgang.

 Alle anbefalinger, tips og råd som gis via Bryllupshjelperen, er kun ment som generell veiledning. Du benytter deg av denne veiledningen på eget ansvar, og må tilpasse alt av informasjon etter egne vurderinger og formål.

Vi er ikke en del av de avtaler som måtte inngås mellom deg og Leverandører vi formidler via Bryllupshjelperen. Vi kan derfor ikke på noen måte stilles til ansvar for omstendigheter som gjelder avtaleforholdet mellom Leverandøren og Abonnenten, herunder økonomisk tap eller ulemper.

Allva AS kan ikke stilles til ansvar for skade eller ulempe som direkte eller indirekte er en konsekvens av bruk eller misbruk av informasjon mottatt direkte eller indirekte via Allva AS. Dersom du mener at du er påført slik skade eller ulempe, er eventuell skadeserstatning begrenset oppad til et beløp som samsvarer med det beløp du har betalt for ditt Abonnement.

Force Majeure
Hendelser utenfor vår kontroll (som for eksempel streik, lock-out, naturkatastrofer, brann o.l) gir oss rett til å kansellere Abonnement uten erstatningsplikt overfor våre abonnenter.

Nettverksproblemer og nettleser
Vi er ikke ansvarlig for forhold som nettverksproblemer og lignende. Bryllupshjelperen fungerer i de aller fleste nettlesere og mobiltelefoner. Vi anbefaler alltid våre brukere å oppgradere til nyeste versjon av nettleser, uavhengig av leverandør.

Oppdatering og vedlikehold
Vi forbeholder oss retten til å utføre vedlikehold og oppdateringer på Nettstedet og Verktøyet. Vedlikeholdsarbeid og oppdateringer vil fortrinnsvis bli gjort på tider med lite brukeraktivitet. Så langt det lar seg gjøre vil vedlikehold og/eller oppdateringer bli varslet på forhånd via Nettstedet.

Tvisteløsning
Enhver tvist vedrørende Bryllupshjelperen er underlagt lover og regler i Norge.

Asker og Bærum tingrett avtales som rett verneting for tvister med utspring i avtaleforholdet.